Xuất khẩu than củi nhưng khai báo là tấm nhựa để trốn thuế xuất khẩu

Xuất khẩu than củi khai báo sai

Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là than củi, được đựng trong các bao nhựa PP, không có mặt hàng tấm nhựa như khai báo của doanh nghiệp.  Ngày 24/3, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 trực thuộc […]

Xem thêm